Flp Việt Nam : Câu Chuyện Kinh Doanh

Flp Việt Nam : Câu Chuyện Kinh Doanh

💻 Nhiều năm trước, hai nhân viên kinh doanh được một nhà sản xuất giày ở Anh gửi tới châu Phi để tìm hiểu tiềm năng thị trường và báo cáo lại.

🍀 Người thứ nhất cho biết: “Thị trường không có tiềm năng – không ai mang giày cả.”

🍄 Người thứ hai cho biết: “Thị trường có tiềm năng to lớn – không ai mang giày cả.”

👉👉👉 Mỗi tình huống, trường hợp đều đi kèm cả thuận lợi và khó khăn. Người kinh doanh giỏi là người nhìn thấy thuận lợi trong khó khăn và biết cách tận dụng nó.

Post Comment