Son Dưỡng Môi

Son dưỡng môi Lô Hội FLP

[caption id="attachment_6679" align="aligncenter" width="1200"]Son Dưỡng Môi Gel Lô Hội - Aloe Vera - Flp Son Dưỡng Môi Gel Lô Hội – Aloe Vera – Flp[/caption]

Sản phẩm 022 của FLP Lô Hội Forever Aloe lips nhập khẩu trực tiếp của Mỹ do tập đoàn Forever Living Products uy tín sản xuất, sản phẩm son dưỡng môi Lô Hội Forever aloe lips có mặt trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là một trong 10 sản phẩm bán chạy tại thị trường Việt nam.