Vitamin C Lô Hội

Vitamin C Lô Hội FLP 048

Vitamin C Lô Hội FLP 048

Sản phẩm thực phẩm chức năng 048 Vitamin C Lô hội FLP là sản phẩm của tập đoàn Forever Living Products của Mỹ được công ty Lô Hội nhập khẩu độc quyền. Sản phẩm này là thực phẩm chức năng với nhã hiệu Forever Absorbent C mã số 048 của FLP Lô Hội có tác dụng tăng cường sưc đề kháng và hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe.