Sữa Ong Chúa

Sữa Ong Chúa của FLP Lô Hội Forever Living Products

Forever Royal Jelly baner

Sản phẩm mã số 036 của FLP Lô Hội Sữa ong chúa của FLP Lô Hội do công ty Lô Hội nhập khẩu độc quyền và phân phối tại Việt Nam, sản phẩm sữa ong chúa của FLP Lô Hội Forever Royal Jelly được áp dụng sản xuất với công nghệ cao quả lý từ trồng hoa trên 20.000 hecta cho đến nuôi ong, nên đảm bảo được nguồn ong chúa tinh khiết và tốt nhất.