Sữa Ong Chúa Lô Hội

Sữa Ong Chúa Lô Hội (036 Flp) Forever Royal Jelly

Sữa Ong Chúa Lô Hội (036 Flp) Forever Royal Jelly
Sữa Ong Chúa Lô Hội (036 Flp) Forever Royal Jelly

Sản phẩm Sữa Ong Chúa Lô Hội (036 Flp) Forever Royal Jelly do công ty Lô Hội nhập khẩu độc quyền và phân phối tại Việt Nam, sản phẩm sữa ong chúa của FLP Lô Hội Forever Royal Jelly được áp dụng sản xuất với công nghệ cao quả lý từ trồng hoa trên 20.000 hecta cho đến nuôi ong, nên đảm bảo được nguồn ong chúa tinh khiết và tốt nhất.

Mã Số : 036 Flp