Dạng Viên Nang

Thực phẩm chức năng Forever Living Products – Lô Hội được sản xuất dưới dạng viên nang giúp bổ sung dinh dưỡng tiện lợi trong sử dụng, thuận tiện manh bên mình.