Forever Aloe Verra Gel 015 Flp : Năm Mới Khởi Đầu Mới.

Forever Aloe Verra Gel 015 Flp : Năm Mới Khởi Đầu Mới.

Forever Aloe Verra Gel 015 Flp : Năm Mới Khởi Đầu Mới.

Tạm biệt mùa Tết rộn ràng, sẵn sàng chào đón năng lượng thành công cho năm nay thôi nào. Đừng quên thiết lập nguyên tắc Smart để rút ngắn khoảng cách, tiến gần hơn đến với mục tiêu của mình nhé.
S- Specific: Mục tiêu phải đảm bảo tính cụ thể rõ ràng
M – Measurable: Mục tiêu phải có khả năng đo lường được, tránh đặt ra những mục tiêu mơ hồ
A – Achievable: Mục tiêu phải có tính khả thi và có thể thực hiện được
R – Relevant: Mục tiêu phải mang tính thực tế
T – Time-bound: Mục tiêu của bạn cần thực hiện trong một giới hạn thời gian cụ thể

Còn chần chờ gì nữa, vào việc ngay thôi!

Post Comment