Giấy chứng nhân Kosher rất quan trọng với Forever Living Products (Flp)

Giấy chứng nhân Kosher rất quan trọng với Forever Living Products (Flp)

Giấy chứng nhân Kosher rất quan trọng với Forever Living Products (Flp) – Lô Hội

Vào đầu năm 1986, cả ba sản phẩm của Forever Living Products, trinh thử nghiệm, là những sản phấm đầu tiên đạt tiêu chuẩn cao của Hội đồng khoa học Aloc quốc tế. Công ty đã được cấp phép để đưa các nhãn hiệu đã chứng nhận vào bao bì. Mục tiêu của chúng tôi – đế luôn luôn dẫn đầu trong sản xuất Aloe Vera và cung cấp các sản phẩm ra thế giới đạt chất lượng cao nhất.

Từ đó sản phẩm của chúng tôi có chứa Aloe Vera, đã được trao tặng nhãn hiệu chứng nhận cho biết vị trí hàng đầu của công ty chúng tôi trong sản xuất các sản phẩm từ Gel Lô Hội Aloe Vera . Kể từ tháng 10 năm 2001, các Hội đồng khoa học Aloe quốc tế cung cấp tiêu chuẩn cho sản xuất nguyên liệu và sản phẩm từ cây lô hội để làm điều kiện cấp giấy phép các dòng sản phẩm của họ, nhưng nó không phải là bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Quy trình cấp giấy phép giúp) cải thiện chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận sản phẩm và làm tăng uy tín của doanh nghiệp. Giấy phép được cấp trong 5 năm. Và như mọi khi, Forever Living Products là một trong những công ty đầu tiên có xác nhận dây chuyền sản xuất Aloe Vera của Mỹ.

Kể từ khi công ty chúng tôi hoạt động ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, phục vụ người dân ở các quốc gia khác nhau với các truyền thống khác nhau, các sản phẩm của chúng tôi đã được các chứng nhận khác về sự phù hợp. Ví dụ, chữ “K” trong bình Aloe Vera Gel có nghĩa là sản phẩm này đã được Giấy chứng nhận Kosher về độ sạch và tinh khiết.

Sản phẩm được Kosher đánh giá cao, nó là cần thiết cho các giáo sĩ Do Thái. Kosher là một phòng thí nghiệm xác nhận, kiểm tra quá trình tăng trưởng, tất cả các giai đoạn của sản xuất và thành phần có trong công thức của sản phẩm.

Sau khi tập đoàn Forever Living Products được thành lập thì tất cả các sản phẩm đã đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của Kosher và được Kosher giao nhãn hiệu phù hợp. Kosher là biểu tượng trên bao bì của chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng các sản phẩm của chúng tôi – tốt nhất trên thế giới.

Giấy chứng nhân Kosher rất quan trọng với Forever Living Products (Flp) tại đây

KOSHER là một từ trong tiếng Do Thái có nghĩa là “phù hợp” hoặc “chính xác”. Ngày nay, nó chủ yếu được sử dụng để mô tả đồ ăn và thức uống tuân theo luật ăn kiêng tôn giáo của người Do Thái. Chứng nhận KOSHER được cấp cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn này.

Post Comment