Thông điệp năm mới từ Cô Trương Thị Nhi – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Lô Hội.

Thông điệp năm mới từ Cô Trương Thị Nhi – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Lô Hội.

💞 Thông điệp năm mới từ Cô Trương Thị Nhi – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Lô Hội.


Các Em thuong yêu,

Hôm nay 19/02/2024, nham ngày Mùng 10 tháng Giêng âm lịch, chúng ta hop måt khai Xuân. Trên guong mat rang ngoi của hon 1400 FBO hôi tu, tat cả cán bộ công nhân viên, Ban lanh đao Công ty rất phan khoi, vui ve trong ngày hop mat dáu năm hôm nay.

Cam on tất cà các Em FBO cà nuoc huong vé Công ty với những lời chúc tốt dep, luon chúc Cô khoe. Nam Giáp Thìn vói cái tuối 77, Co phai làm gi cho các Em dây? Bồn phân trách nhiêm cùa Cô và Ban lanh dao Công ty luon dong hành bên các em. Voi các FBO tre, Cô mong các Em phåi luôn tâp trung theo duoi viêc hoc cúa mình, viêc bán hàng là dể tìm thêm thu nhap giúp bo me nhe bot phan nào gánh lo. Vói môi truờng của Công ty các em luôn ghi nho vän hóa của chúng ta là thương yêu – doàn két – giúp do cùng nhau tien lên phía truoc và cùng thành công.

Doàn két là súc manh vững chai, Cô luôn mong các em lay tinh thuong dồng dôi làm côt mőc dé de dàng bao dung, tha thu cho nhau, cùng nhau thành công.

Đe có ngày này, chúng ta không the quên Mr. Rex Maughan và Mr.Tan Thong Leng. Mr.Tan Thong Leng là nguời dông hành cùng Co tu những ngày dáu thành láp Công ty, chi còn 08 ngày nua là ky niêm 21 năm Ông roi xa chúng ta (ngày 28/02/2024 túc ngày 19 tháng Giêng). Nhung gì Ông làm cho chúng ta Cô luôn nho và mang on Ong.


Năm nay – 2024, đánh dấu một năm thật tuyệt vời vì Cô thấy được sự trưởng thành của các Em. Công ty luôn đón nhân sự đổi mới của các đội nhóm. Cần có những câu chuyện có tác động, truyền cảm hứng từ các Em. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về đội nhóm của mình, chia sẻ cho tất cả các bạn câu chuyện thay đổi đó để tất cả cùng học tập và thành công.

Không còn bao lâu nữa – 15/06 – 127 ngày nữa để đến kỷ niệm 22 năm gia đình Lô Hội chúng ta gặp mặt = 8.030 ngày chúng ta bên nhau.

Các Em thương yêu!

Các Em thấy bằng đó ngày – 8.030 ngày có dài không? Có nhiều thay đổi trong xã hội không? Nhưng chúng ta luôn giữ một văn hóa yêu thương – thương. Càng ngày Công ty càng nhiều bạn mới chưa phát triển đều tề tựu cùng chúng ta phát triển. Luôn quan tâm đến sức khỏe con người – tình bạn – giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là Văn phòng chính luôn theo dõi, giúp đỡ, phát huy tuổi trẻ, ngày càng mạnh mẽ hơn. Văn phòng chính luôn có sản phẩm mới để chúng ta cạnh tranh tốt và phát triển.

Hy vọng các em đoàn kết hơn nữa, nhiều sáng kiến hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn cho xã hội biết đến chúng ta.

Chúc các Em luôn khỏe hơn, chia sẻ nhiều cái mới hơn, ngày càng thành công đông hơn nữa. Sự phát triển lớn nhanh hơn nữa để trả lời rằng: Tôi thành công và luôn thành công.

Post Comment